Takvård i Enköping

Takmålning i Enköping

Ett målat tak får en ny slitstark och skyddande yta som motstår väder och vind. Det blir nästan som nytt och är vackert att vila ögonen på. Stora temperaturskillnader, sol och regn sliter hårt på taket, som riskerar att få fukt- och frostskador. Detta kan avhjälpas med professionell taktvätt och takmålning.
Arbetet med tvätt och målning tar två-fyra arbetsdagar, så du slipper ett långvarigt byggkaos. Rengöringen görs med en särskild högtryckstvätt som avlägsnar alger och smuts och efterlämnar en fullständigt ren yta. När taket har torkat målas det minst 2 ggr med takfärg passande din taktyp. Låt en professionell takmålare göra en bedömning av taket och välj vilket färgsystem som ska användas utifrån den.

Takbehandling i Enköping

Grön-Fri behandling av tak och fasad är något vi hållit på med sedan 2009, så det har blivit ett antal kvadratmeter sedan dess. Dessutom är vi stolta över att vara en auktoriserad Grön-Fri entreprenör.

Vi tar först bort löst sittande påväxt, antingen med borste, vattenslang eller tryckluft. Ditt tak bestämmer metoden. Därefter lägger vi på Grön-Fri flödigt på taket. Grön-Fri är visserligen en kemikalie, men ändå den skonsammaste vi har hittat. Sedan rensar vi hängrännor och stuprör, och därefter tar naturen hand om resten. Regn, snö och blåst avlägsnar den nu avdödade påväxten och efter ungefär ett år är största delen borta.

Användningsområden
På alla typer av ytor, bl.a. tak, fasader, markytor, staket, trätrall, trappor, murar och markiser. Grön-Fri kan användas på både målade och obehandlade material såsom trä, puts, sten, tegel, betong, eternit, plåt, takpapp, plast, textilier m.m.

Egenskaper
Vid behandling med Grön-Fri dör påväxten omgående. På väderutsatta ytor såsom tak spolar regnet med tiden bort resterna utan att ytan behöver bearbetas i efterhand. Alger är normalt borta inom ett år och lav efter ca två år. På målade vertikala ytor, t.ex. fasader, krävs det i de flesta fall att ytan tvättas för att resterna helt ska försvinna. Låt Grön-Fri verka i minst ett dygn om ytorna ska tvättas. Grön-Fri har en förebyggande effekt eftersom näringsämnen på ytan neutraliseras. Etablering av ny påväxt kan ske först när nya näringsämnen har fastnat på ytan. På t.ex. tak tar det generellt upp till 4 år innan ny påväxt syns igen, på utsatta skuggiga ytor kan det komma tillbaka tidigare. Grön-Fri är biologiskt nedbrytbart.

Kostnadsfri offert

TAKTVÄTT I ENKÖPING

Taktvätt mekaniskt eller med högtryck!

Taktvätt är viktigt för att få bort mossa, alger och lav som är de vanligaste påväxterna på tak och kan ha flera negativa följder. Mossa och alger hindrar avrinningen från taket och suger upp vätska och binder fukt. Om mossan växer in under takpannorna kan fukten i sin tur leta sig ner till läkten och undertaket och risken för fuktskador ökar.Vätskan som mossan binder kan leta sig ner i pannornas håligheter och porer och sedan under vintertid expandera när det fryser till is och göra så att pannorna spricker, så kallad frostsprängning. Laven på taket bildar lavsyra som fräter och bryter ner takpannorna. Efter taktvätten rengörs alltid hängrännor och stuprör och vi byter även ut eventuella trasiga pannor. Vi monterar även lövsilar innan tvätt vid behov så att dräneringen inte täpps igen.

roof, ceiling, covering-148183.jpg

Takmålning i Enköping

Takvårdsexperten AB - din pålitliga partner för professionell och effektiv takrengöring. Vi är dedikerade till att leverera högkvalitativa tjänster som förbättrar livslängden och estetiken hos ditt tak.

Vårt erfarna team av experter är specialiserade på mekanisk takrengöring, vilket innebär att vi använder avancerad teknik för att noggrant och effektivt avlägsna mossa, alger, lav och andra beläggningar från ditt tak. Vi anpassar våra tjänster för att möta dina unika behov och levererar resultat av högsta kvalitet.

Vi förstår vikten av att bibehålla ett rent och välskött tak för att skydda ditt hem eller företags fastighet. Med vår mekaniska takrengöring kan du förvänta dig inte bara en förbättring av takets utseende utan även en ökad livslängd och övergripande hållbarhet.

Säkerhet och professionalism är kärnvärden för vår verksamhet, och vi är fullt licensierade och försäkrade för att erbjuda dig trygghet genom hela processen. Kontakta oss idag för att diskutera dina takrengöringsbehov och låt oss skapa en skräddarsydd lösning för dig. Med Mekanisk Taktvätt i Enköping får ditt tak den kärlek och omsorg det förtjänar.